bobath1Fizioterapija osoba s neurološkim problemima usmjerena je na individualan i holistički pristup sa svrhom restitucije normalne motoričke funkcije. Primjenjuje se u neurologiji ( kod ozljeda mozga ili leđne moždine, nakon moždanog udara, u oštećenjima perifernih živaca te kod raznih neuromuskularnih bolesti kao npr. multiple skleroze, cerebralne paralize, Parkinsonove bolesti, progresivne mišićne distrofije, raznih miopatija I sl.)
Bobath koncept je pristup rješavanju problema kod osoba s poremećajima funkcija, pokretanja i tonusa kao posljedicu oštećenja središnjeg živčanog sustava, a primjenjuje se u radu sa odraslima i djecom.
Samim pregledom i procjenom pacijentovog statusa dobivamo uvid u stanje mišićnog tonusa, reakcija balansa, kvalitetu aktivnosti dnevnog života te postojanje asociranih reakcija i kompenzacijskih aktivnosti.
Tehnika tretmana se bazira na podraživanju normalnih funkcionalnih pokreta koji su potrebni za reedukaciju redovitih aktivnosti u svakodnevnom životu te je usmjerena na smanjenje spazama i rješavanju problema asociranih reakcija.
Bobath koncept se primjenjuje i u radu sa NEURORIZIČNOM DJECOM ( prerano rođena djeca, oštećenje u trudnoći ili pri porodu ) pri čemu nam je glavni cilj spriječiti daljnji razvoj poremećaja, bolesti ili oštećenja te popraviti stanje u kojem se dijete trenutno nalazi.
Najbolji se rezultati postižu u najranijoj dobi i zato je bitno što ranije započeti sa tretmanima uz obaveznu edukaciju roditelja čija je uloga vrlo bitna u samom procesu rehabilitacije.
Trajanje Bobath terapije – oko 45 min