edukacija1Edukacija obuhvaća skup samostalnih procedura i informacija koje daje dipl. fizioterapeut, potrebnih da pacijent nauči živjeti sa svojom dijagnozom.
Pacijente se educira o samozaštiti i samoterapiji, pravilnim položajima, ponašanju u slučaju pojave bolova ili nekog drugog simptoma, sprečavanju bolnih sindroma, sportskih povreda, posljedica operativnih zahvata, poroda i dr.
Trajanje edukacije – do 20 min