ELEKTROTERAPIJA je terapijska metoda koja podrazumijeva primjenu električne energije u svrhu liječenja. Elektroterapijom se postiže toplinski učinak, smanjuje se bol, povećava mišićna masa i snaga,  stimuliraju oštećeni živci i smanjuje edem. Razlikujemo direktnu i indirektnu elektroterapiju. Direktna je ona koja se aplicira preko elektroda uz subjektivan osjet strujanja, mravinjanja, trnjenja, grijanja i sl. Indirektnu elektroterapiju predstavljaju terapijske procedure koje električnu energiju pretvaraju u svjetlost, zvuk, elektromagnetske valove i dr.

 

 

VRSTE DIREKTNIH ELEKTROTERAPIJSKIH PROCEDURA:
  • TENS – transkutana električna nervna stimulacija u svrhu elektroanalgezije. Stimulacijom  A- živčanih vlakna dolazi do kočenja C-vlakana odgovornih za prijenos boli u više razine živčanog sustava. Indikacije: akutna i kronična bolna stanja u različitim granama medicine (onkologija, neurologija,  posttraumatska stanja, kirurgija, fizijatrija i reumatologija, tijekom poroda i u trudnoći) herpes zooster, fantomska bol. Kontraindikacije: pacemaker, dekompenzirano srce, epilepsija.
  • GALVANSKA STRUJA ILI GALVANIZACIJA  je konstantna istosmjerna struja koja se primjenjuje preko elektroda. Njeni učinci su  analgetsko (smanjenje boli), poboljšanje cirku­lacije (hiperemija), povećanje provodljivosti u moto­ričkom živcu i mišiću te poboljšanje i ubrzavanje regeneracije živaca. Indikacije: svi bolni sindromi (ne u akutnoj fazi!), pareze i paralize  perifernih živaca, bolesti krvnih žila i poremećaji cirkulacije te posttraumatski edemi (oticanje tkiva nakon ozljeda).
  • INTERFERENTNE STRUJE – srednje frekventne struje koje nastaju unutar tkiva, križanjem dva strujna kruga srednjefrenkventnih sinusoidnih izmjeničnih struja frekvencije od 1 do 100 Hz.Indikacije za ovu proceduru su usporeno stvaranje kalusa, izvanzglobni reumatizam (mijalgija, miozitis, periartritis, epikondilitis), degenerativne bolesti zglobova, neuralgije, upalne bolesti u remisiji, posttraumatska stanja, algodistrofija, bolesti krvnih žila i smetnje cirkulacije. Kontraindikacije: akutni i subakutni tromboflebitis, tromboza, parkinsonova bolest, spastična klijenut. Važno je znati da kod ove procedute metal u organizmu nije kontraindikacija!
  • DIJADINAMSKE STRUJE – niskofrekventne struje sa 4 glavne modulacije. Koristimo ih za  smanjenje boli, otekline i upale, lokalno poboljšanje cirkulacije te ubrzanje zacjeljivanja tkiva. Indikacije su sva bolna stanja u reumatologiji (akutne i kronične tegobe, bolovi u kralježnici i perifernim zglobovima, bolovi u tetivama i mišićima), razna posttraumatska stanja.
  • ELEKTROSTIMULACIJA je  terapija niskofrekventnim strujama, a upotrebljava se za podraživanje motoričkih i osjetnih živaca, za stimulaciju i izazivanje kontrakcija zdrave, oslabljene muskulature (nakon dulje imobilizacije), za paretičnu ili paralitičnu muskulaturu. ozljede živaca i slabosti mišića kod promjena u kralježnici (diskopatija), nakon moždanog udara, kod  pareze n. facialisa i sl.

 

 

 

VRSTE INDIREKTNIH ELEKTROTERAPIJSKIH PROCEDURA:
  • TERAPIJSKI ULTRAZVUK je nečujni zvuk koji stvaranjem vibracija daje dubinski mehanički učinak na tkivo. Poboljšava cirkulaciju,  potiče bolju opskrbu tkiva kisikom i hranjivim tvarima, stvara toplinu i utječe na opuštanje napetosti mišića, uklanjanje mliječne kiseline i ubrzava proces cijeljenja oštećenog lokomotornog aparata, omekšava ožiljke (lumbago, miogeloze, mialgije, tendinitis, osteoartritis, kontrakture, tendinitis, burzitis, tunelarni sindromi, epikondilitis)
  • TERAPIJSKI LASER je svjetlosna terapija namjenjena za protuupalne, regenerativne  i analgetske tretmane. Ovom terapijom se stimulira sinteza kolagena ubrzavajući cijeljenje rana, djeluje se na ublažavanje boli, smanjivanje oteklina, smanjivanje ožiljnih tkiva, ima toplinski učinak  i potiče imunološki sustav. Koristimo ga kod akutne boli ( glavobolje, lumboishialgija, neuralgija), kronične boli(vratobolje, križobolje), istegnuća i oštećenja tetiva , mišića i ligamenta, hematomi, upale tetiva i sluznih vreća (bolno rame, teniski i golferski lakat), liječenje ulkusa, cijeljenje opeklina i postoperativnih rana.
  • TERAPIJSKI MAGNET poboljšava metabolizam i omogućuje bolju izmjenu plinova u stanicama, potiče ulaganje kalcija u kosti i povećava njihovu čvrstoću, smanjuje bol, opušta napete mišiće, potiče imunološki sustav, poboljšava cirkulaciju krvi, smanjuje otekline, ubrzava zaraštavanje kosti nakon prijeloma, ubrzava zacjeljivanje tkiva. Koristi se u liječenju osteoartritisa, artropatija, spondiloza, kontraktura, prijeloma kosti, mišićnih poremećaja, kroničnih bolova, fantomske boli, neuritisa, arterijske i venska insuficijencije, cerebrovaskularne insuficijencije, astme, poremećaja kože, kroničnog umora

 

Ustanova Medeor ima najmodernije uređaje za provođenje direktne i indirektne elektroterapije, te revolucionarne Chatanooga i Compex professional aparate koje koristi u svrhu liječenja raznih bolesti,  postoperativnoj rehabilitaciji i sportskoj fizioterapiji.
Elektroterapijske procedure, ovisno o vrsti procedure, traju između 5 i 30 min.