kinesiotaping1Kinesio Taping je tehnika koja koristi specijalnu traku, a svojim jedinstvenim biomehaničkim terapijskim efektom višestruko pomaže. Kinesio Taping traka imitira svojstva kože. Ovisno o terapijskom cilju, primjenjuje se u različitim stupnjevima napetosti. Koristi se u različitim poljima fizioterapije, kao pomoć drugim rehabilitacijskim metodama i manualnim tehnikama, u cilju boljih terapijskih efekata. To je nov princip tretiranja mišićnog poremećaja, smanjenja limfedema i boli.
Upotreba Kinesio Tapinga omogućava prevenciju ozljeda u sportu, tretman ozljeda, edema i smanjenja boli.Osoba koja nosi tape može ga koristiti do 10 dana ovisno o željenom terapijskom učinku a u dogovoru sa terapeutom. Za cijelo to vrijeme se traka se može prati bez bojazni da će se odlijepiti.
Kinesio Taping je razvijen u Japanu prije više od 25 godina od strane Dr. Kenzo Kase, a tehnika je bazirana na procesu poticanja liječenja vlastitog tijela. Dokazuje svoju efikasnost aktivacijom neuroloških i cirkulatornih sistema. Ova metoda, proizlazi iz kineziologije-nauke o pokretu. Mišići, osim funkcije pokretanja tijela, vrše kontrolu u cirkulaciji venskih i limfnih tekućina i tjelesne temperature.
Ciljevi Kinesio Tapinga:
1. Ispravljanje mišićne funkcije. Djelovanje na muskularnu tenziju: pospješuje ili smanjuje mišicnu napetost (ovisno o primjenjenoj tehnici). Kroz ovu tehniku djelujemo na pravilne odnose mišica, poticemo bolju kontrolu pokreta i dr.
2. Povećavanje cirkulacije krvi i limfe. Kinesio Taping pomaže u eliminaciji edema i hematoma.
3. Smanjivanje boli. Specificna aplikacija Kinesio trake djeluje na smanjivanje pritiska na receptore bola.
4. Pomoć pri korekciji zglobne nepravilnosti. Kinesio Taping metodom kroz poboljšanje funkcije mišica i vezivnog tkiva korigiramo nepravilnu poziciju zgloba i omogucavamo bolje posturalne odnose, ravnomjerno korištenje zglobnih ploha i sprečavamo sekundarne patološke promjene. Zbog istih razloga se koristi se i u pedijatriji u cilju postizanja što bolje posturalne prilagodbe.
Trajanje aplikacije kinesiotapea – 10 min po segmentu