pomocukuci photo1

Medicinska skrb u kući korisnika
• višesatno čuvanje pacijenata u kući bolesnika od strane licenciranih medicinskih sestara, radnim danima  od 07 do 15 sati
• druženje s pacijentom
• pomoć pri hranjenju pacijenta
• pomoć pri davanju ordinarne medikamentozne terapije