lijecenjeparezezivaca1PROGRAM ZA PAREZU ŽIVACA (N.FACIJALISA , N.PERONEUSA, N.ULNARISA, N.RADIJALISA)
Program se radi u ovisnosti o vrsti i težini dijagnoze a sastoji se od lagane masaže i elektrostimulacije zahvaćenog područja, magnetoterapije, eksteroceptivne stimulacije zahvaćenog dijela, miofascijalnih tehnika, aktivno potpomognutih vježbi, vježbi postupnog jačanja i istezanja mišića te vježbama balansa, koordinacije i fine motorike.
Trajanje terapije za parezu živaca – 40 ili 60 min