postoperativniprogram1
Postoperativni programi podrazumijevaju rehabilitaciju nakon operativnih zahvata sustava organa za pokretanje (nakon operacija kralješnice, zglobova, prijeloma kostiju, istegnuća ili puknuća mišića), kardiovaskularnih oboljenja (operacije na srcu iI krvnim žilama), operacija na plućima i bronhima, nakon amputacija udova uslijed traume ili šećerne bolesti.
Ovisno o stanju i potrebama, tretman se sastoji od:
• limfne drenaže
• tretmana ožiljka
• kardiovaskularnog treninga
• vježbi cirkulacije i disanja
• vježbi jačanja i istezanja
• vježbi koordinacije i balansa
• mobilizacije mekih tkiva i zglobova
• treninga hodanja
• učenja stajanja, padanja i ustajanja
• učenja hodanja sa štakama, potpornim longetama i drugim privremenim pomagalima
• treninga upotrebe ortotskih i protetskih pomagala
Trajanje postoperativnog tretmana – 40 ili 60 min