PREGLED FIZIJATRA
Pregled fizijatra je specijalistički pregled koji uključuje uzimanje liječničke anamneze, što podrazumijeva uvid u sadašnje tegobe i ranije bolesti te fizikalni pregled kojim se procjenjuje stanje mišićno-koštano-zglobnog sustava, da se definira radi li se o bolesti ili povredi koja zahtijeva dodatnu obradu i fizikalnu terapiju u kući. Uslugu pregleda vrši liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.
Pregled fizijatra je potreban kada sumnjate da imate problema s funkcioniranjem sustava za kretanje ili nakon povrede mišićno-koštano-zglobnog sustava.
Ukoliko postoje, na pregledu je potrebno priložiti medicinske nalaze i snimke.
Pregled FIZIJATRA u ambulanti ili u kući bolesnika je moguće naručiti na tel. 01 6171274 ili na email medeor@medeor.hr.

 

 

PREGLED OSTEOPATA
Osteopatski pregled prethodi planiranju i provođenju osteopatskog tretmana. Njime se kroz uzimanje anamneze i fizičkog pregleda pronalaze osteopatske lezije koje predstavljaju patologiju u osteopatskom smislu. Po izvršenom osteopatskom pregledu izrađuje se plan terapije koji se sastoji od osteopatskog pristupa liječenju individualno definiranog za svakog pacijenta. Uslugu pregleda vrši diplomirani osteopat.
Pregled OSTEOPATA u ambulanti ili u kući bolesnika je moguće naručiti na tel. 01 6171274 ili na email medeor@medeor.hr.

 

 

PREGLED FIZIOTERAPEUTA
Fizioterapijskim pregledom se ispituje kvaliteta funkcioniranja tijela i stanje tjelesnih struktura po kojoj se vrši definiranje fizioterapijske dijagnoze, izrađivanje plana fizioterapije. Uslugu pregleda vrši prvostupnik fizioterapije
Pregled FIZIOTERAPEUTA u ambulanti ili u kući bolesnika je moguće naručiti na tel. 01 6171274 ili na email medeor@medeor.hr.