tensaparat1Transkutani električni nervni stimulator (TENS) djeluje na smanjenje akutnih i kroničnih bolova, smanjivanje stresa, napetosti, loše cirkulacije i umora.
Djelovanje TENS-a je takvo da impulsi niske frekvencije, 1-5 Hz stimuliraju živčana vlakna (alfa i gama), ali stimuliraju i odabrane mišiće gdje izazivaju hiperemiju kao i smanjenje metaboličkih kiselina i slobodnih radikala koji su akumulirani u zonama mišića sa kroničnom kontrakcijom i pojačanim izlučivanjem endorfina u hipotalamusu.