loptamala1TERAPIJSKA LOPTA MALA (20 CM) koristi se za izvođenje raznih oblika vježbi kao polivalentan i vrlo efikasan ekvizit kod igranja, izvođenja vježbi istezanja i jačanja mišića, tretmana mobilizacije zglobova, vježbi balansa, jačanja plućnog kapaciteta i dr.