vojtakoncept1Vojta koncept se bazira na ranoj kineziološkoj dijagnostici koji se baziraju na spontanoj motorici i uspravljanju, posturi i procjeni primitivnih refleksa.
Na temelju procjene se izrađuje individualan plan i program terapije baziran na refleksnom pokretanju, podraživanjem zona i pritiscima u određenim pozicijama kako bi kod djeteta provocirali koordinacijske komplekse koji su inače prirođeni i pohranjeni u centralnom živčanom sistemu.
Vrlo važan faktor Vojta koncepta je, kao i kod Bobath programa u edukaciji članova obitelji nadgledan od strane fizioterapeuta, kako bi se djetetu omogućilo redovito provođenje terapije više puta dnevno u cilju dobivanja najboljih mogućih rezultata.
Trajanje Vojta terapije – 30-45 min