POLITIKA KVALITETE USTANOVE MEDEOR I TRGOVINE MEDEOR-VITA d.o.o.
Strateški čimbenik konkurentnosti Ustanove MEDEOR – ustanove za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući i ordinacije fizikalne terapije te trgovine MEDEOR-VITA d.o.o. je neprekidno poboljšanje u pružanju usluga. Radi očuvanja, njegovanja i unapređenja, Ustanova MEDEOR će osigurati prepoznatljivu zdravstvenu uslugu u kući i ordinaciji dok će trgovina MEDEOR-VITA d.o.o. osiguravati prodaju kvalitetnih proizvoda za poboljšanje života. Naše poimanje zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući i ordinaciji traži prihvaćanje svih novih saznanja na tom području i nije ograničena samo na zdravstvenu uslugu, već i na edukaciju studenata fizioterapije, davanju savjeta pri kupnji opreme i pomagala kao i svih aspekata za poboljšanje života.
Ustanova MEDEOR i trgovina MEDEOR-VITA d.o.o trajno i odgovorno unapređivati će se u svojoj djelatnosti kako bi ostali sinonim za profesionalnost, humanost i kvalitetu.